Kancelaria Notarialna Notariusz Magdalena Kółkowska - czynności prawne

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 17 i n. ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których uzyskał wiedzę, ze względu na wykonywane czynności notarialne.

 • Porady prawne

  Notariusz udziela wszelkich porad BEZPŁATNIE dlatego też jeśli mają Państwo pytania z zakresu czynności notarialnych prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu

  74 844 67 27

 • Wymagane dokumenty

  Podczas wizyty u notariusza uzyskają Państwo informację na temat wymaganych dokumentów. Dodatkowo w miarę swoich możliwości kancelaria oferuje pomoc w ich załatwieniu.

 • Czynności wyjazdowe

  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych poza kancelarią (miejsce zamieszkania, szpital itp.). Prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu

  74 844 67 27